Inspectie

Jaarlijkse inspecties kunnen grote problemen voorkomen zeker als er veel van uw scheepsmotor wordt gevraagd.

Na iedere inspectie leveren wij een rapport met daarin foto’s, een beschrijving van de bevindingen en aanbevelingen met betrekking tot eventuele reparaties en optimalisatie van het onderhoud. Daarbij kunnen wij ook smeerolie- en brandstoffen analyse voor u verzorgen.